S-Factor

SKU: 002
In stock

สรรพคุณ

ปรับการทำงานของลำไส้ และระบบขับถ่าย
ลดความอยากอาหาร
เสริมสร้างการเติบโต และความกระชับของกล้ามเนื้อ
เสริมระบบการเผาผลาญ
ส่วนประกอบสำคัญ

สาหร่ายเคลป์ (Kelp)
แอล-คาร์นิทีน
สารสกัดจากผลส้มแขก
สารสกัดที่เป็นกรดไขมันซีแอลเอ
โคเอนไซม์ คิวเท็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *